Blog Categories

Blog Categories

Private Lora gateway

Private Lora gateway

Een Private LoRa gateway kan ingezet worden wanneer men LoRa sensoren wil gebruiken maar toch geen gebruik wil maken van het publieke LoRa netwerk. Door het gebruik van dergelijke gateway worden de gegevens binnen het eigen netwerk gehouden, en hoeft men deze niet op te halen op een externe backend. Dit geeft als voordeel dat de maandelijkse / jaarlijkse kost aan de publieke LoRa provider weg valt, en de gegevens je eigen netwerk niet hoeven te verlaten. De range van een Private LoRa Gateway kan gaan tot ongeveer 5 km. Dit is uiterst geschikt op bedrijfssites of gebouwen waar meerdere LoRa sensoren met 1 en dezelfde gateway kunnen communiceren. De gateway zal de data van de sensoren ontvangen, en op zijn beurt doorsturen naar het gewenste platform. Dit kan zowel via ethernetkabel als via een cellulair (4G / LTE CAT M1 / NB IoT) protocol

Waar let je best op bij het kiezen en plaatsen van een LoRa gateway?

Een eerste stap in de keuze van de beste LoRa Gateway is de communicatiekeuze die moet vastgelegd worden. Kan de LoRa gateway via een Ethernetkabel verbonden worden en zo internet krijgen of is dit niet mogelijk en moet er een cellulaire gateway voorzien worden om de LoRa gateway van internet te voorzien? 

Verder is het belangrijk om de range te bepalen die de LoRa gateway moet hebben. Hiermee bedoelen we de afstand tussen de gateway en de verste sensor. Dit heeft een groot verschil in de keuze bij het vinden van de gepaste antenne. Heb je slechts een bereik van enkele 100’en meters nodig? Dan lukt een kleine antenne op de gateway zeker en vast. Heb je een bereik van 5 km nodig in een golvend gebied? Dan heb je zeker en vast een grotere antenne nodig. In het algemeen geldt dat de antenne steeds zo hoog mogelijk dient te plaatsen. Om een grote range te bereiken, plaats je de antenne best op het hoogste dak aanwezig binnen het toegankelijke gebied.

Excuses voor het ongemak.

Zoek opnieuw