Filter by

Er zijn 0 producten.

Geen producten beschikbaar.

Blijf kijken! Meer producten worden hier getoond als ze worden toegevoegd.

Private Lora gateway

Een Private LoRa gateway kan ingezet worden wanneer men LoRa sensoren wil gebruiken maar toch geen gebruik wil maken van het publieke LoRa netwerk. Door het gebruik van dergelijke gateway worden de gegevens binnen het eigen netwerk gehouden, en hoeft men deze niet op te halen op een externe backend. Dit geeft als voordeel dat de maandelijkse / jaarlijkse kost aan de publieke LoRa provider weg valt, en de gegevens je eigen netwerk niet hoeven te verlaten. De range van een Private LoRa Gateway kan gaan tot ongeveer 5 km. Dit is uiterst geschikt op bedrijfssites of gebouwen waar meerdere LoRa sensoren met 1 en dezelfde gateway kunnen communiceren. De gateway zal de data van de sensoren ontvangen, en op zijn beurt doorsturen naar het gewenste platform. Dit kan zowel via ethernetkabel als via een cellulair (4G / LTE CAT M1 / NB IoT) protocol

Waarom kiezen voor een Pivate LoRa gateway?

Een eigen LoRa gateway maakt het mogelijk om onafhankelijk van derde partijen te gaan handelen. Alle data die binnenkomen kunnen door je eigen bedrijf verwerkt worden, en verlaten het eigen netwerk niet. Naast deze onafhankelijkheid geeft het tevens een hoger gebruiksgemak als wanneer men kiest voor een publiek netwerk.

Door je eigen gateways te plaatsen kan je jezelf verzekeren overal een goede dekking te hebben. Dit is niet steeds gegarandeerd bij de publieke netwerken. Bijkomend vergt het veel meer moeite om bij een publieke operator een betere dekking te bekomen als hier zelf voor te zorgen door een extra gateway bij te plaatsen, of de locatie van een reeds bestaande gateway te verplaatsen.

Tot slot wordt de wederkerende kost die men aan de publieke LoRa provider zou moeten betalen tevens uitgeschakeld. Hierdoor kan er op langere termijn extra kosten gespaard worden, en kan de investering in een private gateway snel terugverdiend worden

Waar let je best op bij het kiezen en plaatsen van een LoRa gateway?

Een eerste stap in de keuze van de beste LoRa Gateway is de communicatiekeuze die moet vastgelegd worden. Kan de LoRa gateway via een Ethernetkabel verbonden worden en zo internet krijgen of is dit niet mogelijk en moet er een cellulaire gateway voorzien worden om de LoRa gateway van internet te voorzien? 

Verder is het belangrijk om de range te bepalen die de LoRa gateway moet hebben. Hiermee bedoelen we de afstand tussen de gateway en de verste sensor. Dit heeft een groot verschil in de keuze bij het vinden van de gepaste antenne. Heb je slechts een bereik van enkele 100’en meters nodig? Dan lukt een kleine antenne op de gateway zeker en vast. Heb je een bereik van 5 km nodig in een golvend gebied? Dan heb je zeker en vast een grotere antenne nodig. In het algemeen geldt dat de antenne steeds zo hoog mogelijk dient geplaatst te worden. Om een grote range te bereiken, plaats je de antenne best op het hoogste dak aanwezig binnen het toegankelijke gebied.

Wanneer raden we een private LoRa gateway aan?

Een eigen LoRa gateway plaatsen is steeds een slim idee! Vooral wanneer het publieke LoRa netwerk niet optimaal is, of wanneer er meerdere sensoren geplaatst worden binnen een bepaalde straal (t.e.m. 5 km) tot aan de gateway. Wanneer er slecht 1 sensor geplaatst wordt op veel verschillende locaties die onderling niet verbonden zijn, kan het echter beter zijn alsnog voor het publieke netwerk te kiezen.